Afsprakennota Festival Dranouter 2023

1) Minimumleeftijd medewerkers
Medewerkers mogen al komen helpen vanaf het jaar dat ze 16 worden. Vb. als je pas 16 wordt op 19 oktober 2023, mag je toch al meewerken! Opgelet: vrijwilligers die meewerken binnen een verkeerspost moeten 18 zijn. Voor een veiligheidstaak moet je 21 zijn, of worden in 2023!

 

2) Prestatie medewerkers
We verwachten van iedere medewerker dat er per weekend zo'n 24 uur gewerkt wordt. Dit kan verschillen van ploeg tot ploeg. De duur van de shiften is afhankelijk van ploeg tot ploeg.

 

3) Vergoeding medewerkers
Per dag worden er een aantal eetbonnen (18 per dag) voorzien. Zoals al enkele jaren het geval is, gaan we ook in 2023 cashless: je ontvangt dus geen "echte" bonnetjes meer, maar er worden "bongs" toegevoegd aan een chip op je festivalbandje.
Gratis koffie en water in alle barpunten.
Gratis ontbijt op zaterdag en zondag op vertoon van medewerkerspas in combinatie met medewerkerarmband.
Voor een aantal ploegen) geldt een uitzondering qua bonnen omdat deze ploegen bevoorraad worden met broodjes.

 

4) Keuzeploeg
Bij inschrijving kan iedereen een voorkeurploeg opgeven. Daarnaast kan je ook je 2e voorkeur doorgeven indien je eerste voorkeursploeg volzet is. Je kan je ook kandidaat stellen om ploegleider te worden. Het is niet evident om iedereen z'n eerste keuze te geven maar we doen ons uiterste best. Iedere werkpost heeft z'n charmes!

 

5) Kinderen van medewerkers
<12 jaar: gratis
12 jaar-<16 jaar: halve prijs (op kassaprijs)
vanaf 16 jaar: gewone prijs

Vooraf aan te vragen via uw medewerkersaccount op Mydranouter!  Via uw account kan u de gegevens van uw kinderen toevoegen. Opgelet: kortingen zijn enkel geldig op weekendtickets.
Tickets worden ter plaatse op het medewerkersecretariaat vereffend.
De kinderen krijgen een medewerkersbandje zonder extra pakketjes. 
 

6) Infovergadering medewerkers

Voorafgaand aan het festival zijn er nog verschillende infomomenten voor vrijwilligers. 

 

7) Openingsuren MW-secretariaat

Donderdag 3 augustus: 10 uur – 22 uur
Vrijdag 4 augustus: 10 uur – 22 uur
Zaterdag 5 augustus: 10 uur – 22 uur
Zondag 6 augustus: 10 uur – 20 uur

Buiten de openingsuren en voor algemene vragen/problemen kan je dan terecht bij de Dispatching.

 

8) Aanmelden als medewerker
Iedereen dient zich persoonlijk aan te melden op het MW-secretariaat tijdens de openingsuren met z'n medewerkersovereenkomst met barcode! Vergeet dus zeker niet je voucher want dit is je enige geldig aanmeldbewijs en nodig om in te checken en  zo alles qua verzekering in orde te krijgen! 

 

9) Parking & camping
Voor festivalmedewerkers kan er ofwel overnacht worden op de grote publiekscamping ofwel op de familiecamping. Op de familie en medewerkerscamping geldt dat er stilte gevraagd wordt na 23u. Je kan er ook voor kiezen om te kamperen op de voorziene medewerkerscamping. 
Er wordt geen apart bandje voorzien maar je medewerkersbandje is voldoende als toegangsbewijs.
De familie/medewerkerscamping is voor festivalmedewerkers toegangekelijk vanaf woensdag 2 augustus om 12 uur. De publiekscamping is pas toegankelijk op donderdag 3 augustus vanaf 12 uur,
Auto’s mogen niet op de camping blijven staan! Er worden dus geen auto’s meer toegelaten op de medewerkerscamping. Enkel voor plaatsen van caravan is er toegang met auto tot de camping.

 

10) Opbouw- en afbouw
Zie specifieke afsprakennota voor opbouw- en afbouw bij inschrijving voor opbouw Festival Dranouter 2023.

 

11) Maaltijden tijdens Festival Dranouter
Je maakt gebruik van je drank-en eetbonnen die je kan gebruiken in diverse cateringstanden op het festivalterrein. (zie de begeleidende brief bij je pakket bij aanmelding).

 

12) Reserveploeg
Wanneer je kiest voor de reserveploeg, ben je verondersteld om beschikbaar te zijn tijdens het festival maar word je toegevoegd in een ploeg waar de nood het hoogst is aan medewerkers. Als het ware een uitdaging en verrassing!

 

13) Verzekering
Gedurende de aanwezigheid op het festival is iedere vrijwilliger (na aanmelding op het medewerkersecretariaat) verzekerd tegen mogelijke arbeidsongevallen of andere ongelukken.

 

14) Roken en alcoholgebruik
Zowel de Europese als de Belgische wetgeving vraagt extra inspanningen van de organisatie. Zo mag er officieel niet meer in de tenten worden gerookt. Dit wordt voor de bezoekers aangeduid door middel van verbodsborden.  Bezoekers roken dan ook op eigen risico. Dit betekent meteen ook dat medewerkers ook niet meer mogen roken in de tenten. Het verbod rond alcoholgebruik en verkoop aan min 16-jarigen voor alcohol en min 18-jarigen voor sterke dranken blijft ook van kracht.

 

15) Uitkeringsgerechtigde werklozen (ook tijdelijke werklozen) en bruggepensioneerden
Vrijwilligerswerk verrichten met behoud van uitkeringen is geen probleem. De organisatie dient hiervoor een aanvraagformulier in te dienen bij de uitbetalingsinstelling (RVA) via een specifiek formulier. Concreet gebeurt aanvraag door de vzw Dranoeter.

 

16) Kernwaarden en duurzaam festival voor iedereen
Concerten en muziek zijn natuurlijk de essentie maar Festival Dranouter streeft ook enkele kernwaarden na:
- Beleving: naast de concerten vinden we ook animatie, straattheater, kidsactiviteiten en de foodbeleving ... van zeer groot belang.
- Gemoedelijk gezinsfestival: Dranouter staat voor gemoedelijkheid met een sterke focus op gezinnen en families.
- Toegankelijkheid: we vinden het van groot belang dat Festival Dranouter zowel fysiek als  sociaal toegankelijk is.
- Duurzaamheid zit in het DNA van Festival Dranouter. We maken een mix van jarenlijke inspanningen met nieuwe initiatieven en proefprojecten. Zo wonnen we in 2017 voor de 2e maal de Ovam Groeneventaward.
Medewerkers zijn het gezicht van het festival dus verwachten we dat iedere medewerker deze kernwaarden uitdraagt. 

!!BRENG ZELF JE HERBRUIKBARE FLES MEE!!
Zoals je weet, kan elke medewerker gratis water verkrijgen aan elke bar. Maar in het kader van onze duurzaamheid werken we voor het eerst met gekoeld plat en bruiswater aan alle barpunten. Daarom vragen we aan iedereen om je eigen herbruikbare fles mee te nemen (en schrijf er misschien ook je naam op). 

17) Afwezigheid

Wanneer je door omstandigheden toch niet meer kunt meewerken aan Festival Dranouter, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de vrijwilligers via jeroen@festivaldranouter.be

 

18) Medewerkerfeest
Om onze vrijwilligers, zowel opbouw / afbouw / festivalvrijwilligers te bedanken, organiseren we een vrijwilligersfeest waarop je uitgenodigd wordt. 

 

19) Allemaal anders, allemaal welkom, allemaal Dranouter
- Als je meewerkt als vrijwilliger aan Festival Dranouter, onderschrijf je alle waarden, zo ook het charter 'allemaal anders, allemaal welkom, Allemaal Dranouter'.
- Als vrijwilliger ben je de ogen en oren van het festival en ambassadeur van ons project
Merk je iets dat tegen de regel indruist, of word je aangesproken:
- Indien iemand informatie wenst of suggesties heeft, kan je hen doorverwijzen naar de chillzones met bijhorende suggestieboxen (drankbonnenverkoop feestzone, ingang camping,    Dranoutershop in het midden van het terrein);
- Merk je iets dat tegen ons charter ingaat of word je aangesproken? Onderneem enkel actie door middel van te bellen naar (nummer zal nog gecommuniceerd worden) en volg de instructies op van onze coördinatoren.

Bij vragen: jeroen@festivaldranouter.be of 057 44 69 33.