Afsprakennota Dranouter 2019

 1. Minimumleeftijd medewerkers
  Medewerkers mogen al komen helpen vanaf het jaar dat ze 16 worden. Vb. als je pas 16 wordt op 1 oktober 2019, mag je toch al meewerken! Opgelet: vrijwilligers die meewerken binnen een verkeerspost moeten 18 zijn. Voor een veiligheidstaak moet je 21 zijn, of worden in 2019!

 2. Prestatie medewerkers
  We verwachten van iedere medewerker dat er per weekend zo'n 27 uur gewerkt wordt. Dit kan verschillen van ploeg tot ploeg. De duur van de shiften is afhankelijk van ploeg tot ploeg.

 3. Vergoeding medewerkers
  Per dag worden er een aantal eetbonnen voorzien. In 2019 gaan we opnieuw cashless: je ontvangt dus geen "echte" bonnetjes meer, maar er worden "bongs" toegevoegd aan een chip op je festivalbandje.
  Gratis koffie en water in de guestbar.
  Gratis ontbijt op zaterdag en zondag op vertoon van medewerkerspas in combinatie met medewerkerarmband.
  Voor een aantal ploegen geldt een uitzondering qua bonnen omdat deze ploegen bevoorraad worden met broodjes.

 4. Keuzeploeg
  Bij inschrijving kan iedereen een voorkeurploeg opgeven. Daarnaast kan je ook je 2e voorkeur doorgeven indien je eerste voorkeursploeg volzet is. Je kan je ook kandidaat stellen om ploegleider te worden. Het is niet evident om iedereen z'n eerste keuze te geven maar we doen ons uiterste best. Elke werkpost heeft z'n charmes!

 5. Kinderen van medewerkers
  <12 jaar: gratis
  12 jaar-<16 jaar: halve prijs (op kassaprijs)
  vanaf 16 jaar: gewone prijs

  Vooraf aan te vragen via uw medewerkersaccount op Mydranouter!  Via uw account kan u de gegevens van uw kinderen toevoegen. Opgelet: kortingen zijn enkel geldig op weekendtickets.
  Tickets worden ter plaatse op het medewerkersecretariaat vereffend.
  De kinderen krijgen een medewerkersbandje zonder extra pakketjes. 
  Geen discussie meer mogelijk tijdens het festivalweekend!

 6. Infovergadering medewerkers
  Naar jaarlijkse gewoonte: laatste zondag voor het festival(zondag 28 juli om 10u30) voor alle medewerkers;
  Na een korte uiteenzetting volgt een rondleiding per cluster.
  Plaats van afspraak: Muziekcentrum Dranouter, Dikkebusstraat 234, 8950 Heuvelland.

 7. Openingsuren MW-secretariaat
  Donderdag 1 augustus: 8 uur – 22 uur
  Vrijdag 2 augustus: 10 uur – 22 uur
  Zaterdag 3 augustus: 10 uur – 22 uur
  Zondag 4 augustus: 10 uur – 20 uur

  Buiten de openingsuren en voor algemene vragen/problemen kan je dan terecht bij de Dispatching.

 8. Aanmelden als medewerker
  Iedereen dient zich persoonlijk aan te melden op het MW-secretariaat tijdens de openingsuren met z'n medewerkersovereenkomst met barcode! Vergeet dus zeker niet je voucher want dit is je enige geldig aanmeldbewijs en nodig om in te checken en zo alles qua verzekering in orde te krijgen! 

 9. Parking & camping
  Voor festivalmedewerkers kan er ofwel overnacht worden op de grote publiekscamping ofwel op de familiecamping. Op de familie- en medewerkerscamping geldt dat er stilte gevraagd wordt na 23u. Ook dit jaar voorzien we een medewerkerscamping.
  Er wordt geen apart bandje voorzien maar je medewerkersbandje is voldoende als toegangsbewijs.
  De familie/medewerkerscamping is voor festivalmedewerkers toegankelijk vanaf donderdag 1 augustus om 8 uur. De publiekscamping is pas toegankelijk op donderdag 1 augustus vanaf 14 uur,
  Auto’s mogen niet op de camping blijven staan! Er worden dus geen auto’s meer toegelaten op de medewerkerscamping. Enkel voor plaatsen van caravan is er toegang met auto tot de camping. 

 10. Opbouw- en afbouw
  Zie specifieke afsprakennota voor opbouw- en afbouw bij inschrijving voor opbouw Festival Dranouter 2019.

 11. Maaltijden tijdens Festival Dranouter
  Je maakt gebruik van je drank-en eetbonnen die je kan gebruiken in diverse cateringstanden op het festivalterrein. (zie de begeleidende brief bij je pakket bij aanmelding).

 12. Reserveploeg
  Wanneer je kiest voor de reserveploeg, ben je verondersteld om beschikbaar te zijn tijdens het festival maar word je toegevoegd in een ploeg waar de nood het hoogst is aan medewerkers. Als het ware een uitdaging en verrassing!

 13. Verzekering
  Gedurende de aanwezigheid op het festival is iedere vrijwilliger (na aanmelding op het medewerkersecretariaat) verzekerd tegen mogelijke arbeidsongevallen of andere ongelukken.

 14. Roken en alcoholgebruik
  Zowel de Europese als de Belgische wetgeving vraagt extra inspanningen van de organisatie. Zo mag er officieel niet meer in de tenten worden gerookt. Dit wordt voor de bezoekers aangeduid door middel van verbodsborden.  Bezoekers roken dan ook op eigen risico. Dit betekent meteen ook dat medewerkers ook niet meer mogen roken in de tenten. Het verbod rond alcoholgebruik en verkoop aan min 16-jarigen voor alcohol en min 18-jarigen voor sterke dranken blijft ook van kracht.

 15. Uitkeringsgerechtigde werklozen (ook tijdelijke werklozen) en bruggepensioneerden
  Vrijwilligerswerk verrichten met behoud van uitkeringen is geen probleem. De organisatie dient hiervoor een aanvraagformulier in te dienen bij de uitbetalingsinstelling (RVA) via een specifiek formulier. Concreet gebeurt aanvraag door de VZW Festival Dranouter.

 16. Kernwaarden en duurzaam festival voor iedereen
  Concerten en muziek zijn natuurlijk de essentie maar Festival Dranouter streeft ook enkele kernwaarden na:
  - Beleving: naast de concerten vinden we ook animatie, straattheater, kidsactiviteiten en de foodbeleving ... van zeer groot belang.
  - Gemoedelijk gezinsfestival: Dranouter staat voor gemoedelijkheid met een sterke focus op gezinnen en families.
  - Toegankelijkheid: we vinden het van groot belang dat Festival Dranouter zowel fysiek als  sociaal toegankelijk is.
  - Duurzaamheid zit in het DNA van Festival Dranouter. We maken een mix van jarenlijke inspanningen met nieuwe initiatieven en proefprojecten. Zo wonnen we in 2017 voor de 2e maal de Ovam Groeneventaward.
  Medewerkers zijn het gezicht van het festival dus verwachten we dat iedere medewerker deze kernwaarden uitdraagt.

 17. Afwezigheid
  Wanneer je door omstandigheden toch niet meer kunt meewerken aan Festival Dranouter, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de vrijwilligers via jeroen@festivaldranouter.be

 18. Medewerkerfeest
  Om onze vrijwilligers, zowel opbouw / afbouw / festivalvrijwilligers te bedanken, organiseren we een vrijwilligersfeest waarop je uitgenodigd wordt. 

Bij vragen: jeroen@festivaldranouter.be of 057 44 69 33.